top of page
316940454_121442040770915_2987429300675938974_n_edited_edited.jpg
Obchodní podmínky
Základní údaje o dodavateli:

Fluent English - Online Lessons

Email: fluentenglishonlinelessons@gmail.com

Registrována u Companies Registration Office, Dublin 1, Ireland

Neplátce DPH

První konzultace:

Termín první konzultace je plánován po dohodě obou stran. 

V případě, že se student nemůže na konzultaci dostavit, oznámí to lektorce více jak 12 hodin předem. Poté se obě strany mohou dohodnout na novém, vzájemně vyhovujícím termínu. 

Pokud ze závažných důvodu dojde ke zrušení konzultace lektorkou, bude konzultace přesunuta na jiný, oběma stranám vyhovující termín. 

Platba za konzultaci je fakturována po jejím skončení. Student obdrží fakturu emailem. Splatnost faktury je 7 dní od data jejího vydání. 

Individuální lekce (včetně minikonverzací):

Termíny individuální výuky jsou plánovány předem v balíčcích po 5, 10 nebo 15 lekcích a hradí se před začátkem kurzu. Platba probíhá po vydání faktury převodem na účet. Doba splatnosti faktury je 7 dní od data jejího vydání. Neuhrazením faktury ve stanovené lhůtě může být spolupráce ze strany lektora okamžitě ukončena. 

Předplacené lekce je možno vyčerpat do 2, 3 nebo 5 měsíců po zaplacení. Poté všechny nevyužité lekce bez náhrady propadají. Student se zavazuje, že zahájením kurzu přebírá zodpovědnost si pro své lekce vytvořit čas a prostor ve svém rozvrhu. Student také bere na vědomí, že na doporučení lektorky bude věnovat angličtině čas i mimo lekce (poslouchání videí, podcastů, čtení článků a pracování se slovíčky), aby mohl zaznamenat adekvátní posun. 

V případě, že se student nemůže na lekci dostavit, musí tuto skutečnost oznámit lektorce více jak 24 hodin před začátkem lekce. V takovém případě mu lekce nebude účtována a obě strany se dohodnou na náhradním termínu podle časové dostupnosti lektorky. 

Pokud se v případě včas omluvené lekce obě strany na novém termínu nedohodnou, je možné zaslat obsah připravené hodiny ve formě e-lekce přes Google Drive nebo emailem jako samostudium. V tomto případě bude studentovi lekce účtována v plné výši. 

V případě, že student zruší výuku méně než 24 hodin před začátkem lekce, bude studentovi lekce účtována v plné výši. Pokud si student přeje obdržet lekci jako samostudium, může lektorku požádat písemně. 

V případě, že se student bez omluvy na lekci nedostaví do prvních 15 minut, lektorka není povinna na studenta dále čekat. V tomto případě bude studentovi lekce účtována v plné výši. Pokud se student dostaví v 15 minutovém limitu, lekce proběhne, ale lektorka není povinna zmeškané minuty nahrazovat prodloužením výuky. 

Pokud bude ze závažných důvodů lekce zrušena lektorkou, obě strany se dohodnou na:

  • novém termínu; nebo

  • přesunutí lekce do dalšího měsíce, čímž se adekvátně prodlouží i lhůta pro vyčerpání balíčku; nebo

  • zaslání obsahu připravené hodiny ve formě e-lekce přes Google Drive nebo emailem jako samostudium.

Skupinové lekce pro 2 až 3 studenty:

Termíny skupinové výuky jsou plánovány předem v balíčcích po 10 lekcích a hradí se před začátkem kurzu. Platba probíhá po vydání faktury převodem na účet. Doba splatnosti faktury je 7 dní od data jejího vydání. Neuhrazením faktury ve stanovené lhůtě může být spolupráce ze strany lektorky okamžitě ukončena. 

Předplacené lekce je možno vyčerpat do 3 měsíců po zaplacení. Poté všechny nevyužité lekce bez náhrady propadají. Studenti se zavazují, že zahájením kurzu přebírají zodpovědnost si pro své lekce vytvořit čas a prostor ve svém rozvrhu. Studenti také berou na vědomí, že na doporučení lektorky budou věnovat angličtině čas i mimo lekce (poslouchání videí, podcastů, čtení článků a pracování se slovíčky), aby mohli zaznamenat adekvátní posun. 

V případě, že se jeden ze studentů nemůže na lekci dostavit a tuto skutečnost oznámí lektorce více jak 24 hodin předem, je možné se dohodnout na:

  • přesunutí výuky bez sankcí na jiný termín se souhlasem ostatních studentů; nebo

  • pokud některý ze studentů nebude s novým termínem souhlasit, omluvený student obdrží obsah připravené hodiny ve formě e-lekce přes Google Drive nebo emailem jako samostudium. 

Pokud jeden ze studentů zruší výuku méně jak 24 hodin před začátkem, bude studentovi lekce účtována v plné výši. Pokud si student přeje obdržet lekci jako samostudium, může lektorku požádat písemně.

V případě, že se ani jeden ze studentů na výuku nedostaví během prvních 15 minut a předem o své absenci lektorku neinformují, lektorka není povinna na ně dále čekat. V tomto případě bude lekce účtována v plné výši bez možnosti přesunutí termínu. V případě, že se na lekci v limitu dostaví aspoň jeden student, lekce proběhne jako obvykle, ale lektorka není povinna zmeškané minuty nahrazovat prodloužením výuky. 

Pokud bude ze závažných důvodů lekce zrušena lektorkou, obě strany se dohodnou na:

  • novém termínu; nebo

  • přesunutí lekce do příštího měsíce, čímž se adekvátně prodlouží i lhůta pro vyčerpání balíčku; nebo

  • zaslání obsahu připravené hodiny ve formě e-lekce přes Google Drive nebo emailem jako samostudium.

Technické potíže v průběhu lekcí:

Všechny lekce probíhají v aplikaci Zoom. Materiály jsou sdíleny přes Google Drive. 

Student a lektor se zavazují, že si pro lekce zajistí kvalitní internet, sluchátka a mikrofon, aby lekce mohly probíhat nerušeně. 

V případě, že se vyskytnou technické problémy znemožňující konání výuky na straně lektorky, zavazuje se lektorka studentovi poskytnout náhradní termín. 

 

V případě, že se vyskytnou technické probémy znemožňující konání výuky na straně studenta, obdrží student obsah připravené hodiny ve formě e-lekce přes Google Drive nebo emailem jako samostudium. V tomto případě bude lekce účtována v plné výši.  

Termination of service

V případě, že se student rozhodne kurz ukončit, ale nevyčerpal ještě všechny lekce v balíčku, tyto lekce propadají bez možnosti finanční náhrady. V extrémních případech jako je nemoc či závažná rodinná situace můžou být uděleny výjimky. Studenti mohou požádat o náhradu nevyužitých lekcí v podobě samostudijních materiálů. Pokud ze závažných důvodů bude výuka ukončena lektorkou, bude studentům vrácena částka za všechny neproběhlé lekce v balíčku. 

Reklamace:

V případě nespokojenosti studenta s poskytovanou službou je nutné, aby o tom student lektorku neprodleně informoval na adrese fluentenglishonlinelesson@gmail.com. Uplatnění a vyřízení reklamace bude studentovi písemně potvrzeno. 

V případě sporu má student právo na mimosoudní řešení. Pro řešení sporů online může student využít platformu Evropropské komise na stránkách https://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

bottom of page